Soci des del: 2007
Càrrec: Presidència
Número d'habitants: 25.849
Aportació Any : 75.000 €
Web: www.santjosep.org
Accés a un habitatge digne i adaptat per a persones dalits i de castes desfavorides amb diferents tipus de discapacitat 2017-03-24T11:30:34+00:00
Suport a l’alfabetització i l’educació d’adults en el districte de Milange (Zambézia) 2017-06-22T12:43:39+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao – Luabo (Zambézia) 2017-06-22T10:51:35+00:00
Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica) 2017-06-22T08:50:26+00:00
Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental a tres comunitats (Volcán Maderas, Illa d’Ometepe). 2017-06-22T11:26:34+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2017-06-22T11:41:41+00:00
Millora de les condicions de vida de la població de tres comunitats del municipi de Telpaneca (Madriz) 2017-06-22T11:51:04+00:00
Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia) 2017-06-22T11:44:30+00:00
Impulsant el dret a l’educació per a 559 infants del districte d’Anantapur (Andhra Pradesh) 2017-06-22T12:28:16+00:00
L’educació, un dret humà i una responsabilitat compartida (San Lucas – Madriz) 2017-06-22T12:07:18+00:00