Convocatòria: 2023
Import total: 119.882 €
Aportació del Fons: 70.000 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer | Altres projectes - Rural Development Trust / Women Development Trust | Altres projectes

Apoderament socioeconòmic de 100 dones rurals mitjançant l’accés a l’economia visible i remunerada, el foment de l’emprenedoria i l’enfortiment de les organitzacions comunitàries de base femenitzades

El present projecte té com a objectiu promoure l’apoderament socioeconòmic individual i col·lectiu, de 100 dones rurals pertanyents a col·lectius vulnerats, mitjançant l’accés a l’economia visible i remunerada.

En la convocatòria de 2022 es va aprovar un primer projecte d’aquestes característiques, a la comunitat de Pandulakunta, i enguany es vol ampliar a les comunitats rurals de Kaki, Budilivandlapalli i Ranganapalli, totes elles del municipi de Kadiri.

En un sistema patriarcal com el que hi ha a la Índia, que impossibilita l’accés a la propietat de la terra a les dones, i tenint en compte la crisi agrària que viu el sector, el projecte busca una alternativa de mitjans de vida rurals i que els actius estiguin en propietat de les dones.

Les 100 dones participaran en capacitacions per a la reivindicació dels seus drets i per a la millora de capacitats en la gestió del bestiar i la producció lletera. S’enfortiran les organitzacions de base feminitzades per a afavorir la participació d’aquestes dones en l’esfera pública, emprenent accions que millorin la resiliència de la zona.

El projecte establirà també les bases per a la ulterior comercialització lletera i de productes lactis a través d’estructures d’economia social al Districte d’Anantapur