Tenim el convenciment que un desenvolupament respectuós amb els Drets Humans i amb el planeta només és possibe amb una ciutadania que sigui conscient dels reptes globals del món actual, que se’n responsabilitzi i que participi i actuï per transformar-los.

I tenim també el convenciment que l’escola està cridada a jugar un paper clau en aquest canvi. De fet, l’ODS núm. 4 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides diu que s’ha d’assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció de la cultura de pau i no-violència, valoració de la diversitat cultural, etc.

Si pertanys a la comunitat educativa de les Pitiüses i has decidit posar-te en marxa perquè també creus en aquest poder transformador de l’escola, des del Fons Pitiús et podem acompanyar en aquest procés. Vols saber com? Fes clic aquí.

Si ja formes part d’aquesta aventura educativa del Fons Pitiús i pertanys a una escola de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, fes clic aquí!