Tenim el convenciment que una vida respectuosa amb el nostre planeta i amb els Drets Humans només és possible a través d’una ciutadania activa en la transformació social. Persones que, conscients dels reptes globals actuals, siguin capaces de responsabilitzar-se del seu entorn promovent canvis significatius en ell, en pro d’un món més sostenible i just per a tots els éssers que l’habitem.

I sabem que l’eina fonamental per anar construint aquesta ciutadania és l’educació, entesa en un sentit ampli, que involucri tots els agents de la nostra comunitat: persones, entitats, associacions, institucions, empreses, etc.

Des de la nostra àrea d’Educació Transformadora volem acostar-nos a aquests diferents agents, d’una banda, portant a terme formacions i campanyes de sensibilització i, d’altra, treballant estretament amb la comunitat educativa.

L’ODS 4 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides ens remet a la necessitat d’una educació de qualitat, la qual ha “d’assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció de la cultura de pau i no-violència, valoració de la diversitat cultural, etc. “ Perquè creiem fermament en el poder transformador de l’escola, des del Fons volem col·laborar en la consecució d’aquest objectiu.

Si pertanys a la comunitat educativa de les Pitiüses i has decidit embarcar-te en aquesta aventura, podem acompanyar-te en el procés. Descobreix com.

I si el teu centre ja forma part de la nostra Xarxa Educativa per a la Transformació Social, aquests són els recursos que tenim per a tu.