CONVOCATÒRIA ANUAL

El Fons Pitiús obre anualment una convocatòria per a presentar projectes de cooperació per a la transformació social, amb dos línies:

  • Cooperació amb ONG de les Pitiüses. L’entitat que presenta el projecte ha de tenir seu a Eivissa i/o Formentera i és la responsable del seu seguiment, responsabilitzant-se de la seva bona execució i gestió.
  • Cooperació directa. L’entitat que presenta el projecte és una entitat d’un dels països d’intervenció prioritària. En aquest cas no hi ha una ONG de les Pitiüses com intermediària.

La valoració dels projectes es fa mitjançant un barem que puntua d’acord amb les bases aprovades i que efectua l’equip tècnic del Fons. És l’assemblea de socis l’encarregada d’aprovar o denegar els projectes sobre la base de la valoració feta.

PROJECTES APROVATS CONVOCATÒRIA 2023

Convocatòria per ONG d’Eivissa i Formentera (2023):

Convocatòria cooperació directa (2023):

Logo del Fons Pitiús de Cooperació: descarregar

EMERGÈNCIA I ACCIÓ HUMANITÀRIA

El Fons Pitiús participa només en aquelles emergències que tenen lloc a països on hi ha un treball previ que permet disposar d’una informació puntual de les necessitats i un coneixement del territori, directament o a través de l’ONG que presenta el projecte. S’actua així des de la consciència de la falta de capacitat del Fons per fer front d’una manera efectiva a qualsevol emergència que es pugui donar i assumint que aquest àmbit no entra dins la seva especialitat.

El desastre (emergència) no es considera un fenòmen puntual, sinó un procés conseqüència de la vulnerabilitat derivada de les estructures socials, econòmiques i polítiques. Per aquest motiu, des del Fons Pitiús es valora que l’acció d’emergència es vinculi amb les accions de cooperació per a la transformació social, donant perspectives de futur.

L’acció humanitària s’entén en un sentit més ampli que l’emergència i, en aquest sentit, el Fons pot treballar en aquest àmbit a qualsevol dels països que el CAD considera susceptibles de rebre ajut.

DOCUMENTS: