Cada any, l’Assemblea de socis del Fons aprova el seu pla d’acció, en el que es concreten totes les activitats que s’aniran desenvolupant durant l’any i el pressupost corresponent. Es pot consulta el PLA D’ACCIÓ 2024 fent clic aquí.

Aquest pla d’acció es fonamenta en el nou model de cooperació que el Fons va definir en 2022 a través d’un procés participatiu que va implicar les entitats sòcies i les ONG que treballen en cooperació. Aquest model centra la feina en dos eixos estratègics i 6 objectius:

EIX ESTRATÈGIC 1 . DRETS HUMANS DE LES PERSONES MIGRANTS

O1.1. Donar suport als processos de desenvolupament sostenible als països d’origen de la població migrant.

O1.2. Impulsar la protecció dels drets humans de les persones migrants en origen i destí.

O1.3. Conscienciar la ciutadania sobre la naturalesa multidimensional de la mobilitat humana.

O1.4. Afavorir la construcció d’un espai comú de convivència intercultural.

EIX ESTRATÈGIC 2. SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL I RECURSOS NATURALS.

O2.1. Afavorir el dret humà a l’aigua i la seva gestió equitativa.

O2.2. Millorar l’adaptació,mitigació i la resiliència dels territoris davant el canvi climàtic, impulsant processos de transició energètica, consum responsable i reducció de residus, junt amb la sobirania alimentària.

Per treballar aquests dos eixos, el Fons assumeix quatre enfocaments transversals a tota l’activitat de l’associació: els drets humans, la sostenibilitat, la mirada feminista i la connexió local-global.

Per veure el document complet del Model de Cooperació del Fons, clica aquí.

També es pot consultar el Pla estratègic 2021-2024 fent clic aquí