Any: 2021
Import total: 105.013 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Enfortiment de capacitats productives i emprenedores de cooperatives agropecuàries i organitzacions de de dones camperoles afectades per la Covid-19

Els esdeveniments climàtics adversos dels darrers anys, la caiguda del preu del cafè des de 2009, la malaltia de la roya que afecta als cereals i l’increment del cost dels complements agrícoles  ha debilitat la capacitat propositiva, productiva i competitiva de les cooperatives agropecuàries amb les que es treballarà a aquest projecte. Les debilitats dels sector agrícola del país s’han vist evidenciades amb la crisis provocada per la pandèmia Covid-19. S’ha agreujat la situació d’inseguretat alimentària i, a això, se sumen les turmentes tropicals que, segons les estimacions, han destruït el 50% del cultius.

D’altra banda, les associacions de dones es caracteritzen per no tenir terra. No obstant, la seva capacitat emprenedora les ha portat a organitzar-se i formar aliança amb les cooperatives per a utilitzar les seves terres per a la producció d’hortalisses. D’aquesta manera, aquesta iniciativa vol contribuir a reforçar les cooperatives agropecuàries i les organitzacions de base de dones camperoles en les seves capacitats productives i emprenedores. En concret el projecte pretén diversificar la producció agrícola, millorar les tècniques per a fer front al canvi climàtic, incrementar la producció d’hortalisses i cafè i capacitar per a processar fruites i productes hortícoles. En relació amb les dones, el projecte busca que puguin accedir a la terra per a produir els productes, així com a fires locals.

Les activitats que es posaran en marxa seran les següents:

  • Desenvolupar una escola de formació popular en diversificació agropecuària i resiliència climàtica.
  • Realitzar tallers de capacitació a dones camperoles en processament de fruites i verdures.
  • Fer tallers de formació en gestió empresarial i comercialització.
  • Establir 4 parcel·les de producció hortícola a les cooperatives.
  • Reactivació i renovació de 2,1 hectàrees de cafetals amb tres cooperatives
  • Implementació de 10 parcel·les d’hortalisses amb grups associatius de dones.
  • Elaboració d’un estudi de mercat i pla de negocis i posada en marxa d’una planta processadora de fruites i verdures.
  • Establiment d’aliances comercials i xarxes de comercialització d’economia social i solidària.
  • Organitzar fires i mercats solidaris.