Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental

Convocatòria: 2014
Import total: 62.124 €
Aportació del Fons: 27.820 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament d'Eivissa, Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Otros proyectos

El projecte, que es desenvoluparà a tres comunitats de Volcán Maderas (Illa d’Ometepe), parteix de quatre aspectes fonamentals:
– La necessitat de proveir d’aigua de qualitat a les famílies de les comunitats.
– L’existència d’una font comú per a les tres comunitats que es troba en males condicions degut a la contaminació i la desforestació.
– L’existència de tres comitès d’aigua i sanejament (CAPS) del nivell comunitari, preocupats per la protecció d’aquesta font i per aconseguir proveir d’aigua la comunitat.
– La preocupació de l’alcaldia municipal per atendre totes les comunitats amb baixos pressupostos.

Així, el projecte té dos vessants: completar la xarxa d’abastiment d’aigua per a què abasti les tres comunitats afavorint el creixement d’arbres al voltant de la font d’aigua i la protecció de la mateixa de la contaminació humana; incentivar l’ús ordenat i racional de l’aigua per a què les famílies amb risc d’inseguretat alimentària puguin disposar de la mateixa i implementar als seus patis la sembra d’arbres fruiters, hortalisses i espècies destinades al seu consum.