Des del Fons entenem la cooperació com una eina d’apropament entre pobles a partir de valors com la solidaritat i un enfocament basat en el respecte als drets humans. Des d’aquest punt de vista, el model que se segueix prioritza les accions que s’insereixen dins processos de desenvolupament local, liderats per institucions i associacions del territori, que involucren a la població en la recerca de respostes als problemes estructurals que pateixen.

La cooperació que es porta a terme es complementa amb el Pla Director del Govern de les Illes Balears 2020-2023 i es vincula amb els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per Nacions Unides en 2015.

L’assemblea del Fons, conformada per tots els seus socis, aprova unes bases per a la convocatòria que s’obre anualment i que concentra l’activitat del Fons prioritàriament en 7 països. Aquesta decisió s’assenta en criteris de profunditat i impacte de la intervenció, a la vegada que facilita el seguiment i avaluació dels projectes.

Convocatòria 2023. Projectes aprovats

Convocatòria 2022. Projectes aprovats