L’Aprenentatge Servei (ApS), seguint la definició del Centre Promotor d’ApS de Catalunya, és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual les persones participants aprenen actuant sobre necessitats reals del seu entorn, amb l’objectiu de millorar-lo.

Els projectes d’ApS impliquen la col·laboració entre docents, alumnes i comunitat per aconseguir beneficis mutus que contribueixin al desenvolupament d’una societat més justa i sostenible. A través d’ells, l’alumnat es converteix en agent actiu de canvi social.

Per tot això, al Fons Pitiús hem trobat en l’ApS una potent eina per a l’Educació Transformadora, que anem incorporant a la nostra feina amb els centres educatius.

D’una banda, mitjançant una formació específica en Aprenentatge Servei i Cultura de Pau, dirigida a professorat i impartida per Catalina Nebot (La ce trencada), que en 2024 complirà la seva 3a edició.

I, d’una altra banda, impulsant el desenvolupament de projectes d’ApS en diferents escoles i instituts de les Illes Pitiüses.

Aprenentatge Servei amb centres d’educació infantil i primària

En el curs 2022-23 començàrem a treballar amb la metodologia d’ApS, introduint-la en la nostra tasca amb els centres de l’antiga Xarxa Educativa per a la Transformació Social. Aquests centres, units entre ells i amb el Fons pel seu compromís amb l’EpTS, portaren a terme durant dos cursos escolars un programa de Xarxa anomenat LA VIDA AL CENTRE: PAU I JUSTÍCIA. Una iniciativa educativa que es va concretar a promoure la Cultura de Pau en l’entorn de les escoles a través de projectes d’Aprenentatge Servei.

En el següent vídeo podeu veure totes les activitats que s’han desenvolupat al voltant d’aquest programa, així com els projectes que engegaren alguns centres de la Xarxa i que abasten diferents àmbits de la Cultura de Pau:  convivència i resolució de conflictes, gestió emocional i pau interior, relacions interculturals,  relació amb l’entorn i participació ciutadana, protecció i respecte del medi natural, igualtat, inclusió i valoració de la diversitat.

Aprenentatge Servei amb instituts d’educació secundària (projecte pilot): Joves d’Eivissa contra el racisme i la xenofòbia.

Activitats que s’ofereixen als centres que participen en el projecte: