Espai de transparència

Espai de transparència 2018-05-15T07:54:49+00:00

El Fons Pitiús de Cooperació és un organisme que treballa amb recursos públics. Aquest fet, reforça encara més la necessitat de mostrar una total transparència i control dels recursos que s’empren, així com de presentar les persones que formen part dels òrgans de decisió i execució.

A més, com a entitat d’utilitat pública, el Fons està obligat a realitzar anualment una auditoria externa dels seus comptes que, amb la memòria econòmica i d’activitats, es presenta al Registre d’associacions de les Illes Balears i al Ministeri de l’Interior. Igualment, el Fons està sotmès al control que vulguin fer les institucions públiques, des dels seus departaments d’intervenció, i la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

Més enllà d’aquesta obligació, el Fons té la ferma convicció de què ha de fer difusió de les seves línies de treball i de la bona gestió dels recursos utilitzats per portar-les a terme, d’una manera completa i clara. Aquest espai pretén donar resposta a aquesta convicció.

Junta Executiva

CàrrecInstitució/EntitatNom
PresidènciaAjuntament de Sant Josep de Sa TalaiaAna Ribas Alonso
Vicepresidència PrimeraConsell Insular de FormenteraVanessa Parellada Torres
Vicepresidència SegonaGovern de les Illes BalearsAntoni Servera Saletas
TresoreriaDignidadRaquel Ríos Rodríguez
 SecretariaSTEI/Ensenyants SolidarisJoana Tur Planells
VocaliaConsell Insular d’EivissaViviana de Sans Trotta
VocaliaAjuntament d’EivissaJoan Ribas Ferrer
VocaliaAjuntament de Sant Antoni de PortmanyRaúl Díaz Guerrero
VocaliaAjuntament de Santa Eulàlia des RiuAna Costa Guasch
VocaliaAjuntament de Sant Joan de LabritjaLourdes Marí Torres
VocaliaFundació Vicente FerrerMaria Serra Cardona

Equip Tècnic

Administració i gerència

Responsable: Fina Darder Juan

Contacte: fpitius@pangea.org

Gestió econòmica del Fons; supervisió i coordinació del personal de l’entitat. Relacions amb els socis (institucions públiques i  entitats),així com amb entitats externes.

Projectes

Responsable: Fina Darder Juan

Contacte: fpitius@pangea.org

Valoració tècnica, seguiment de l’execució i avaluació dels projectes (de cooperació i emergència) presentats i aprovats anualment. Relació amb les contraparts. Valoració i proposta d’altres iniciatives de cooperació.

Projectes i sensibilització

Responsable: Rita Riera Bonet.
Tècnica auxiliar: Marta Cardona Torres

Contacte: sensibilització@fonspitius.org
admin@fonspitius.org

Coordinació de la xarxa de centres educatius solidaris. Planificació i desenvolupament de l’oferta d’activitats per les escoles. Posada en marxa de campanyes de sensibilització. Fons documental.

Memòria d’activitats i Informació Econòmica

Auditoria