El projecte pretén millorar les condicions de vida de 321 famílies mitjançant l’accés a l’aigua potable i la capacitació ambiental. Així, es contempla la construcció de tres sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris, la disminució de les distàncies de les fonts d’abastiment en relació als habitatges, l’augment de la disponibilitat i qualitat de l’aigua per a consum humà, la millora de les pràctiques higièniques i sanitàries i l’enfortiment de les estructures organitzatives comunitàries relacionades amb el sector sanitari.

En el projecte es destaca que la construcció dels sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris es basa fonamentalment en la participació comunitària i en tot el procés d’autoconstrucció i de solidaritat veïnal amb la modalitat de brigades de treball integrades per les mateixes famílies beneficiàries. Això permetrà que la implementació de les activitats es faci de forma simultània, de manera que es combinin les feines de construcció de les diferents obres amb els tallers de formació, la conservació del medi ambient i les de autoalimentació de les famílies.