Memòries anuals

Memòries anuals 2017-06-29T06:48:13+00:00

El Fons publica cada any la memòria de les activitats que ha portat a terme. Inclou la informació econòmica, els acords presos per l’Assemblea i la descripció detallada dels projectes de cooperació i de les activitats de sensibilització i d’educació realitzades.