El Fons publica cada any una versió reduïda de la seva memòria d’activitats.  Aquesta inclou els principals acords presos per l’Assemblea, el llistat dels projectes de cooperació aprovats, un resum de les activitats d’Educació per a la Transformació Social realitzades, així com la informació econòmica de l’associació.

Es pot consultar també la versió completa de la memòria d’activitats i la memòria econòmica d’aquest últim any al portal de transparència.