Suport a l’alfabetització i l’educació d’adults en el districte de Milange (Zambézia)

Convocatòria: 2016
Import total: 47.189 €
Aportació del Fons: 28.855 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

El projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica i a la formació professional (tall, costura i patronatge) a un sector de la població adulta de la Vila de Milange i de les regions dels voltants.

Per assolir aquest objectiu es vol implementar, amb la col·laboració dels SDEJT (Serveis Distritals d’Educació Joventut i Tecnologia) del Ministeri d’Educació de Moçambic (MINED), un programa d’Alfabetització i Educació d’Adults (AEA) a 60 centres, amb un abast previst de 1.200 persones adultes. Aquest programa està parcialment finançat pels SDEJT que tenen previst finançar la totalitat dels llibres i al voltant d’un 50% dels subsidis definits pel MINED pels alfabetitzadors.

De manera paral·lela, un programa de tall, costura i patronatge (CCP) amb col·laboració d’ESPANOR (Esperança Para Novo Rebento), amb un abast previst de 40 persones adultes.