Aquest projecte s’emmarca dins del programa de desenvolupament integral del districte d’Anantapur que inclou 6 àrees d’actuació: habitatge, educació, dona, ecologia, sanitat i persones discapacitades.

Dins de l’àrea d’educació el projecte pretén proporcionar a quatre comunitats rurals una infraestructura que faci d’escola i on es pugui proporcionar una educació complementària a infants de classes desafavorides. Aquesta edificació també es farà servir de centre social i lloc de reunió de la comunitat.