Impulsant el dret a l’educació per a 559 infants del districte d’Anantapur (Andhra Pradesh)

Convocatòria: 2012
Import total: 47.148 €
Aportació del Fons: 36.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer, organització no governamental de desenvolupament sense ànim de lucre. Aquesta organització va ser constituïda el 1996 per aconseguir més difusió i fons econòmics que donin continuïtat al treball realitzat per Rural Development Trust / Women Development Trust a l'Índia, en els sectors: habitatge, sanitat, educació, persones amb discapacitats...
- Rural Development Trust / Women Development Trust és un consorci creat per Vicente Ferrer a Anantapur, al sud de l'Índia, l'any 1969, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats dàlits de l'àmbit rural d'aquesta àrea.

Aquest projecte s’emmarca dins del programa de desenvolupament integral del districte d’Anantapur que inclou 6 àrees d’actuació: habitatge, educació, dona, ecologia, sanitat i persones discapacitades.

Dins de l’àrea d’educació el projecte pretén proporcionar a quatre comunitats rurals una infraestructura que faci d’escola i on es pugui proporcionar una educació complementària a infants de classes desafavorides. Aquesta edificació també es farà servir de centre social i lloc de reunió de la comunitat.