L’Espai de Cooperació d’Eivissa i Formentera és un òrgan consultiu i de participació del Fons Pitiús, integrat per totes aquelles entitats de l’àmbit de la cooperació internacional que tinguin seu a les nostres illes i vulguin formar-ne part. 

Va ser constituït el 18 d’octubre de 2022, amb la participació de les 8 entitats que ja en formen part: Ayne España Trinitarias, Via Oberta a Lauruk, Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides, Dignidad, Creu Roja, Caritas Diocesana d’Eivissa i STEI Intersindical

El Plenari de l’Espai de Cooperació el completen la presidència del Fons, així com dos representants de l’Assemblea de socis. Es reuneix un mínim de dos vegades l’any, encara que també es pot reunir de forma extraordinària les vegades que es cregui necessari.

Les seves funcions són, entre d’altres,  promoure el debat i la reflexió per a la definició de l’estratègia de cooperació del Fons en cooperació i educació  per a la transformació social, així com crear sinèrgies i iniciatives conjuntes entre els diferents agents de cooperació d’Eivissa i Formentera. 

El seu funcionament i organització està regulat per un reglament propi (Reglament Espai de Cooperació).

Aquelles entitats que vulguin entrar a formar part de l’Espai de Cooperació, hauran de presentar la següent  Sol·licitud d’entrada.