ACTUALITAT

Assemblea de la Confederació de Fons

Divendres, 9 d'abril de 2021 Aquest matí ha tengut lloc l'Assemblea de la Confederació de Fons de Cooperació i Soldaritat, on hem estat representats per Rafael Ramírez, vicepresident del Fons Pitiús. A l'Assemblea, s'ha posat

Trobada entre la Fundació Legado i el CEPCA

Des del Fons Pitiús acompanyam l'entitat de El Salvador, Fundación Legado, en la seua tasca de prevenció de la violència de gènere i de l'embaràs adolescent. En aquest context, i per explorar possibles vies de