Actualitat

Validació del Pla Estratègic 2021-2024

L'Assemblea de socis del Fons Pitiús va validar a finals de desembre passat el Pla Estratègic elaborat al llarg de tot el 2020 amb l'acompanyament de Tàndem Social. Aquest pla ens ha de permetre millorar

Campanyes

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.