Loading...
Inici 2018-02-05T12:44:30+00:00

Actualitat

El Fons Pitiús participa a l’Assemblea de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

- Els 9 fons integrants de la Confederació representen un miler d'administracions públiques que desenvolupen projectes en més de trenta països. - L'Assemblea General es va celebrar en el Palau de Castellfort, València, amb presència

Campanyes

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt d’objectius globals (els Objectius de Desenvolupament Sostenible) encaminats a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la pau i l’equitat per a tothom. Aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, l’anomenada Agenda 2030, està formada per 17 objectius que es desglossen en 169 metes que s’hauran d’assolir d’aquí a 2030.