ACTUALITAT

Inici del debat conjunt per definir el model de cooperació del Fons

Eivissa, 29 d'abril de 2022. Ahir, iniciàrem un procés participatiu amb les institucions públiques i les ONGD locals per reflexionar sobre els àmbits estratègics en què treballarà el Fons en els propers anys. Aquest procés de debat conjunt, en què ens acompanya la facilitadora de processos Itziar Arratibel, s'estendrà fins al mes de juny.

Assemblea de socis

Eivissa, 13 d'abril de 2022. Els dies 16 de març i 1 d’abril es van realitzar dos reunions de l'assemblea de socis del Fons. En primer lloc, es va aprovar la memòria tècnica i econòmica de l’any 2021 i es va presentar l’informe de l’auditoria externa a la que se sotmet el Fons, anualment, de manera voluntària, amb l’objectiu de garantir el bon ús dels recursos públics que les vuit institucions sòcies hi destinen. Aquests documents es poden consultar al web del Fons de manera íntegra. També es va

Agenda

Veure tota l’agenda