Convocatòria: 2017
Import total: 68.172 €
Aportació del Fons: 18.375 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia)

Aquest és el darrer any que Dignidade gestiona aquesta escola, que es va començar a construir en 2004. Fins l’any 2012 s’han afegit millores i actualment l’escola consta de 8 aules, una secretaria, cases per al professorat, tallers de formació professional, diversos pous, latrines i un sistema de recollida de l’aigua de pluja. Aquesta escola permet l’accés a l’educació de tota la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao. La implicació del Ministeri d’Educació ha anat progressant any rere any i en 2018 està previst que l’escola passi a ser gestionada per la Direcció Distrital d’Educació de Luabo.

Objectiu específic

La població infantil en edat escolar de la comunitat de Marcaçao compta amb recursos suficients per accedir a l’educació bàsica.

Activitats

  • Contractació del personal.
  • Definició dels acords de col·laboració amb la Direcció Distrital d’Educació i diverses coordinacions de seguiment.
  • Sensibilització de la població. Selecció i matriculació de l’alumnat.
  • Activitat educativa.
  • Compra de material didàctic i altres.
  • Seguiment i avaluació.