Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia)

Convocatòria: 2017
Import total: 68.172 €
Aportació del Fons: 18.375 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: En procés
Entitats executores:
- Dignidad, organització privada i sense ànim de lucre, va ser constituïda el 1994. Aquesta ONG treballa per a la promoció dels drets socials bàsics de col·lectius vulnerables, tant a Espanya com en altres països. La infància en situació de risc és objectiu prioritari de la seva acció. En la lluita contra la pobresa consideren l'educació com a eina fonamental de desenvolupament
- Dignidade va ser constituïda el 1994 amb el reconeixement per part del Ministeri d'Afers Estrangers i Cooperació de Moçambic. Aquesta organització treballa per eradicar la pobresa i les seves conseqüències, promovent un desenvolupament integral, amb especial atenció a la població infantil.

Aquest és el darrer any que Dignidade gestiona aquesta escola, que es va començar a construir en 2004. Fins l’any 2012 s’han afegit millores i actualment l’escola consta de 8 aules, una secretaria, cases per al professorat, tallers de formació professional, diversos pous, latrines i un sistema de recollida de l’aigua de pluja. Aquesta escola permet l’accés a l’educació de tota la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao. La implicació del Ministeri d’Educació ha anat progressant any rere any i en 2018 està previst que l’escola passi a ser gestionada per la Direcció Distrital d’Educació de Luabo.

Objectiu específic

La població infantil en edat escolar de la comunitat de Marcaçao compta amb recursos suficients per accedir a l’educació bàsica.

Activitats

– Contractació del personal.

– Definició dels acords de col·laboració amb la Direcció Distrital d’Educació i diverses coordinacions de seguiment.

– Sensibilització de la població. Selecció i matriculació de l’alumnat.

– Activitat educativa.

– Compra de material didàctic i altres.

– Seguiment i avaluació.