Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat

Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat 2017-04-18T07:49:46+00:00

La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat (www.confederacionfondos.org) és un marc de coordinació i de representació conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els interessos comuns dels diferents fons de cooperació i solidaritat existents a l’Estat espanyol.