Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergència a la Arena – Piura

Convocatòria: 2017
Import total: 15.000 €
Aportació del Fons: 15.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Instituto Pedagogía Popular (IPP). Associació civil sense finalitat de lucre constituïda el 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars del Perú. L'IPP ha promogut l'organització dels mestres en Cercles de Autoeducació Docent.

El districte de La Arena ha set un dels més afectats per les inundacions i intenses pluges que s’han registrat a la regió de Piura. En aquest sentit la Plataforma Distrital de defensa civil està rehabilitant els carrers dels centres poblats i assentaments humans. Seixanta institucions educatives, a més d’altres centres poblats, han estat fumigats per evitar les plagues d’insectes.

Segons dades oficials el municipi de La Arena compta amb 63 escoles públiques amb els nivells de inicial, primària i secundària, 14.459 estudiants i 465 docents. Després de les inundacions hi ha una absència d’estudiants que les escoles tracten d’afrontar.

Des de les institucions educatives reporten les següents mancances:

– S’ha verificat que l’aigua arriba amb restes de sediments que rebaixen la seva qualitat. Per aquesta raó sol·liciten purificadors d’aigua.

– Els estudiants han perdut els seus útils escolars i les seves famílies no poden comprar-ne de nous.

– Les inundacions han afectat material bàsic dels centres escolars, com les pissarres.

– La situació de post emergència comporta la necessitat de tenir farmacioles amb materials bàsics com repel·lent de moscards, ja que s’anuncia una epidèmia de dengue.

S’ha triat l’escola de Sincape com a destinatària de l’ajuda perquè és la que té un major índex d’alumnat d’infantil i primària. El projecte vol dotar l’escola del següent material perquè els infants puguin retornar a les classes amb normalitat, així com per afrontar la post emergència amb les problemàtiques derivades de la mateixa:

– kit de materials escolars per a estudiants.

– Kit materials per a docents.

– 1 pissarra acrílica.

-5 purificadors d’aigua.

– 2 farmacioles.