El projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica a la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao i a una part de la població adulta durant l’any 2016. A més, al voltant de 150 joves i uns 60 adults participaran en un curs de formació professional (tall i confecció).
Per fer-ho, d’una banda es mantindrà en funcionament l’escola comunitària Dignidade que imparteix de 1r a 7è curs i formació professional. No existeix a la regió cap altra escola o recurs per a l’educació bàsica.
En quant a l’alfabetització d’adults, funcionaran 37 centres rurals d’alfabetització que no només estan al bairro de Marcaçao sinó també a regions veïnes.
En l’ensenyament primari, hi participa activament la Direcció Districtal d’Educació i en els centres d’alfabetització hi participen els líders tradicionals i religiosos.
Està previst que el Ministeri d’Educació, mitjançant les Direccions Districtals financi prop del 70% dels subsidis dels alfabetitzadors i la major part dels llibres i manuals.