L’ODS 4 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides apunta a la necessitat d’una educació de qualitat, la qual “ha d’assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible: drets humans, igualtat de gènere, promoció de la cultura de pau i no-violència, valoració de la diversitat cultural, etc.”

Des de l’àrea d’educació del Fons Pitiús actuem per a contribuir a la consecució d’aquest objectiu, col·laborant amb centres d’ensenyament compromesos en la construcció d’un món respectuós amb els drets fonamentals de les persones i del medi natural. Drets que promovem des dels dos eixos estratègics que guien tota la nostra acció, també l’educativa: migracions i sostenibilitat mediambiental.

Per a això, proporcionem recursos i activitats específiques per a escoles i instituts, oferim formació per a professorat i impulsem el desenvolupament de projectes d’Aprenentatge Servei, on l’alumnat es converteix en veritable agent de canvi social. Perquè l’experiència ens ha mostrat que l’educació realment transformadora és aquella que s’integra en la pràctica diària, a través del treball cooperatiu i en estreta relació amb la comunitat.