Missió

Som una associació formada per institucions públiques locals d’Eivissa i Formentera, que canalitza la solidaritat d’aquest territori cap a processos de canvi i justícia social tant a nivell local com a global, amb els drets humans, la pau, la igualtat i el desenvolupament sostenible com a eixos centrals.

Treballem juntament amb poblacions vulnerables i empobrides per generar processos de cooperació per a la transformació social, i impulsem iniciatives d’educació per a la transformació social amb i per a la ciutadania de les Pitiüses.

Visió

El Fons Pitiús de Cooperació és una entitat visible i reconeguda socialment per la seva tasca professional, transparència i eficiència en el àmbit de la cooperació i  l’educació per a la transformació social.
Una organització oberta i propera a la ciutadania, amb capacitat d’adaptació i resposta davant de nous reptes i escenaris. I un referent per al treball en xarxa i la generació d’aliances que impulsin i acompanyin processos de transformació social des d’un enfocament local-global.

Valors

  • Solidaritat. És el valor central que sustenta la nostra existència i que ens impulsa a fomentar la cooperació entre persones, organitzacions i països per fer front a les desigualtats i impulsar la transformació social.
  • Compromís. Les organitzacions que conformem el Fons Pitiús treballem de manera compromesa cap als objectius de l’entitat i cap a la justícia social globalment.
  • Coherència. Entre els valors que promulguem i les accions que desenvolupem, tant a nivell intern com en totes les relacions, iniciatives i processos que desenvolupem. El respecte, la igualtat i la cultura de pau són aspectes que guien el nostre camí.
  • Participació i col·laboració. Desenvolupem la nostra tasca mitjançant la integració i la coordinació d’entitats públiques i privades que comparteixen una mateixa finalitat. I entenem l’articulació amb altres actors socials, tant locals com globals, com una estratègia imprescindible per dur a terme la nostra missió i generar canvis substancials a les causes estructurals que provoquen les desigualtats.
  • Consens. Entenem la diversitat d’entitats que conformem el Fons Pitiús com una fortalesa, i per això construïm aquest espai compartit des del diàleg, el respecte i l’escolta per assolir acords eficaços.
  • Transparència i professionalitat. Ens caracteritza la bona feina en la gestió de l’entitat, des de la confiança, la responsabilitat, la flexibilitat i capacitat d’adaptació. Compartim d’una forma clara i rigorosa tota la informació sobre els objectius que perseguim, les accions que realitzem i els recursos utilitzats tant amb els actors amb els que col·laborem com amb la ciutadania en general.