La problemàtica comuna del sector educatiu a la part rural està representada per la deserció escolar en finalitzar el primer trimestre de l’any. Entre les causes de la deserció s’apunten la integració dels infants des de molt petits a les tasques agrícoles de subsistència de les seves famílies, falta de capacitat d’afrontar les despeses escolars (material educatiu, calçat, roba,…) i malalties vinculades a inadequats hàbits de la població escolar. Segons el Ministeri d’Educació de Nicaragua la meta està en preparar millor als mestres i modificar la metodologia d’ensenyament.

Aquest projecte pretén garantir que els infants puguin gaudir d’una educació de qualitat dirigint els esforços a pal•liar les causes de la deserció a cinc escoles de primària. Així, es planteja realitzar tallers per a capacitar sobre pràctiques i estils de vida saludable entre la població escolar, fer petites inversions de millora i dignificació dels ambients escolars i aportar materials educatius que alliberin a les famílies d’aquesta càrrega.