Què és?

Què és? 2018-06-22T12:42:25+00:00

El Fons Pitiús de Cooperació és una associació sense finalitat lucrativa que treballa, per mitjà de la cooperació per al desenvolupament i de la sensibilització i l’educació transformadora, per a la consecució d’un món respectuós amb la cultura de pau, amb els drets fonamentals de les persones i amb el medi ambient . Va ser creat l’octubre de 1999 i està integrat per dos tipus de socis: institucions públiques locals i ONGD d’Eivissa i Formentera.

El Fons Pitiús va ser declarat entitat d’utilitat pública pel Consell de Ministres en el mes d’abril de 2004, en reconeixement de la feina desenvolupada i per la transparència en la seva gestió.

Quins són els seus objectius?

  • Contribuir des de l’àmbit pitiús a la millora de les condicions de vida de les poblacions desafavorides mitjançant la constitució i gestió d’un fons econòmic.
  • Impulsar la participació de les entitats locals en la cooperació descentralitzada potenciant la coordinació de les mateixes, i promoure que sigui una realitat la destinació mínima del 0,7% dels seus respectius pressupostos.
  • Donar suport a projectes i programes que cerquin un canvi substancial en les causes estructurals que provoquen les desigualtats, apliquin models de desenvolupament sostenible, socialment i ambientalment, i ho facin amb criteris d’igualtat i mútua col·laboració.
  • Promoure activitats encaminades a sensibilitzar la ciutadania pitiüsa en la defensa dels drets humans i envers els següents desafiaments globals: la desigualtat, l’empobriment, els desplaçaments forçats, les diferents formes d’esclavitud, la sobreexplotació dels recursos, el canvi climàtic i la violència en totes les seues vessants.
  • Afavorir una mobilització social crítica, participativa, responsabilitzada i amb capacitat d’incidència i transformació des de l’àmbit local, però amb visió global.
  • Impulsar l’educació transformadora per a la ciutadania global a tota la comunitat educativa i promoure activitats de formació per al professorat i l’alumnat dels centres educatius de les Pitiüses.