Què és?

Què és? 2016-12-15T10:55:41+00:00

El Fons Pitiús de Cooperació és una associació sense finalitat lucrativa que treballa, per mitjà de la cooperació per al desenvolupament i de la sensibilització i l’educació transformadora, per a la consecució d’un món respectuós amb la cultura de pau, amb els drets fonamentals de les persones i amb el medi ambient . Va ser creat l’octubre de 1999 i està integrat per dos tipus de socis: institucions públiques locals i ONGD d’Eivissa i Formentera.

El Fons Pitiús va ser declarat entitat d’utilitat pública pel Consell de Ministres en el mes d’abril de 2004, en reconeixement de la feina desenvolupada i per la transparència en la seva gestió.

Quins són els seus objectius?

  • Contribuir des de l’àmbit pitiús al desenvolupament dels països del sud, mitjançant la constitució i gestió d’un fons econòmic.
  • Administrar i gestionar els recursos econòmics lliurats a l’associació per a projectes de cooperació al desenvolupament i campanyes de sensibilització
  • Fomentar la creació d’un clima d’opinió favorable a l’establiment d’un nou ordre econòmic internacional i estimular la participació ciutadana.
  • Contribuir a fer que sigui una realitat la destinació mínima del 0’7% del producte nacional brut als països en desenvolupament.
  • Promoure que totes les institucions públiques i entitats privades pitiüses col·laborin en tasques de cooperació al desenvolupament, amb criteris d’igualtat, mútua col·laboració i respecte cap a les cultures i les identitats pròpies de cada comunitat.
  • Fomentar la solidaritat i la defensa dels drets humans.