Formació continuada de docents i desenvolupament de capacitats de joves

Convocatòria: 2018
Import total: 25.450 €
Aportació del Fons: 20.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- STEI Intersindical | Altres projectes - Instituto Pedagogía Popular (IPP). | Altres projectes

La intervenció té com a punt de partida l’experiència de treball de 20 Comités de Autoayuda Docente (CAD) com espai estratègic de desenvolupament i propostes educatives amb enfocament d’educació popular.

El projecte desenvolupa una proposta de formació per a docents en exercici com a eina fonamental per aconseguir una educació de qualitat. A la proposta s’incideix en proporcionar al docent coneixements i estratègies per a que els estudiants desenvolupin capacitats productives i poder així articular que cada escola dissenyi, executi i sistematitzi els seus projectes.

La formació es realitzarà a través d’una plataforma virtual i de reunions presencials que garanteixin la recepció de la informació de manera efectiva i productiva.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Implementar un programa de formació en plataformes virtuals i d’acompanyament presencial als docents en la seva pràctica pedagògica, per a l’enfortiment de capacitats productives en els seus estudiants.

  • Impulsar la sistematització i difusió dels diversos projectes productius dels estudiants orientats a aconseguir un impacte en la seva comunitat.

ACTIVITATS

  • Realitzar un taller d’inducció per regió per al maneig i participació en el curs virtual.

  • Fer un taller presencial d’acompanyament i suport en el desenvolupament del curs.

  • Fer un taller presencial de socialització de les aplicacions didàctiques elaborat en el curs virtual.

  • Diversos tallers de treball: per disseny, implementació i per sistematitzar i avaluar les experiències a cada regió.

  • Assessoria i acompanyament a les institucions educatives.

  • Tallers de treball per a l’elaboració dels projectes i una jornada de revisió i retroalimentació de les experiències.

  • Organització d’una expo fira a cada regió per a la presentació dels projectes.