Formació contínua per a docents com eina de desenvolupament i solidaritat (Lima, Cajamarca i Ica)

Convocatòria: 2015
Import total: 29.675 €
Aportació del Fons: 23.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Ensenyants Solidaris és una ONG balear fundada en el si del sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament-Intersindical de les Illes Balears, STEI-i. Des de 1992, col·labora en l'execució de projectes en diferents àrees en defensa dels sectors de la població més desfavorits, incidint en aspectes de salut i d'educació, suport a la comercialització dels seus productes, construcció de casa, escoles ... així com organitzant tallers de formació a docents de Guatemala, Hondures, Perú i Marroc.
- Instituto Pedagogía Popular (IPP). Associació civil sense finalitat de lucre constituïda el 1984, com una confluència de persones compromeses amb la pràctica social educativa en sectors populars del Perú. L'IPP ha promogut l'organització dels mestres en Cercles de Autoeducació Docent.

El projecte vol donar formació contínua a docents com a eina fonamental per a una educació de qualitat. Es pretén potenciar i enfortir les capacitats dels docents en actiu per a què puguin incorporar innovacions educatives a la seva pràctica.

Amb aquesta iniciativa es busca consolidar una xarxa de mestres innovadors organitzats en cercles d’autoeducació docent (CAD) i aprofundir, sistematitzar i socialitzar innovacions fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Per fer tot això, es compta amb l’acceptació i el compromís de cada institució pública, així com amb el conveni amb les Unidades de Gestión Educativa Locales.
També es disposa d’una plataforma Moodle amb tres anys d’experiència en formació. La formació a distància serà impartida per docents de les Illes Balears (voluntaris del STEI) que no rebran cap retribució.