Accés a un habitatge digne amb sanejament adequat per a 41 dones i 2 homes a la comunitat de Nagireddypalli (Anantapur)

Convocatòria: 2017
Import total: 111.582 €
Aportació del Fons: 60.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: En procés
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer, organització no governamental de desenvolupament sense ànim de lucre. Aquesta organització va ser constituïda el 1996 per aconseguir més difusió i fons econòmics que donin continuïtat al treball realitzat per Rural Development Trust / Women Development Trust a l'Índia, en els sectors: habitatge, sanitat, educació, persones amb discapacitats...
- Rural Development Trust / Women Development Trust és un consorci creat per Vicente Ferrer a Anantapur, al sud de l'Índia, l'any 1969, amb l'objectiu d'aconseguir el desenvolupament econòmic, social i cultural de les comunitats dàlits de l'àmbit rural d'aquesta àrea.

Amb aquest projecte es construiran 43 habitatges dignes a la comunitat rural de Nagireddypally la propietat de les quals quedarà en mans de les dones exceptuant-ne dos que seran propietat de dos homes amb discapacitat. Actualment aquestes famílies viuen en barraques deteriorades, poc saludables i insegures que perpetuen la seva situació de vulnerabilitat i exclusió, especialment de les dones. El projecte inclou la construcció de banys amb pou de filtració. La iniciativa és el resultat del treball entre el Comitè de Desenvolupament Comunitari, la població de la comunitat, la contrapart i el govern local.

Objectiu específic

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament per a 41 dones i 2 homes amb discapacitat dels col·lectius més desafavorits de la comunitat de Nagireddypalli.

Activitats

– Estudis i preparació de plànols, terreny i obtenció de llicències.

– Identificació de proveïdors de materials i subministres.

– Compra i transport de materials i subministres.

– Construcció dels habitatges.

– Valoració tècnica de les infraestructures construïdes.

– Transferència dels habitatges a les famílies beneficiàries.

– Acompanyament per a la legalització dels habitatges a nom de les dones.

– Accions de sensibilització: taller de construcció de capacitats i taller de pràctiques d’higiene i sanejament.