Any: 2022
Import total: 21.257 €
Aportació del Fons: 20.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura. | Otros proyectos

Suport a famílies vulnerables a El Salvador

Durant el mes de març d’aquest mateix any es van produir a El Salvador un número molt elevat d’homicidis, els quals es van atribuir en gran majoria a les “pandillas” que hi ha al país. A finals d’aquell mateix mes, el govern va decretar l’estat d’excepció i, amb aquest, van quedar suspesos diferents drets constitucionals:

  • Llibertat de reunió i associació. Es limita el moviment lliure de les persones.
  • Dret a ser informat/da de les raons per ser detingut, dret a no declarar i dret a una defensa. Moltes persones són detingudes sense cap raó aparent, no se’ls informa i se’ls nega l’opció de defensar-se.
  • Durada màxima de la detenció administrativa. Fins aquell moment, la durada màxima abans de passar a disposició judicial era de 72 hores. A partir de llavors, passa a ser de 15 dies, però es pot allargar durant el temps que estigui decretat l’estat d’excepció. Hi ha persones que fa 6 mesos que estan detingudes en aquesta situació.
  • Inviolabilitat de la correspondència i les telecomunicacions. Durant la durada de l’estat d’excepció, les autoritats poden intervenir les comunicacions sense cap tipus d’ordre judicial.

L’estat d’excepció ha tingut un total de 7 pròrrogues i és vigent a dia d’avui, malgrat les denúncies de juristes i organismes internacionals de defensa dels drets humans.

Així, durant aquests mesos s’han comptabilitzat més de 50.000 detencions, moltes d’elles arbitràries i sense justificació. Moltes persones de famílies vulnerables estan a la presó i els seus familiars no tenen cap tipus d’informació d’elles.

Malgrat la por a ser detingudes, moltes famílies de les persones detingudes en aquests circumstàncies s’han organitzat formant el “MOVIR” (Movimiento de víctimes del Régimen). Aquest moviment és el que ha informat a ACUA de la situació preocupant de moltes dones detingudes i tancades a les presons, llocs on s’està superant de molt la seva capacitat. Aquestes dones no tenen, en la majoria de casos, ni l’alimentació ni les condicions sanitàries bàsiques cobertes. La majoria d’elles, a més, tenen fills/es menors d’edat al seu càrrec i aquests infants es troben en una situació molt complicada ja que els familiars o coneguts que els ajuden no tenen suficients recursos per cobrir les seves necessitats.

Davant aquesta situació, ACUA presenta aquest projecte d’emergència, per donar suport al “MOVIR” amb les següents activitats:

  • Compra i distribució de 110 paquets sanitaris i alimentari. ACUA s’encarregarà de la compra i preparació dels paquets, amb els aliments i materials sanitaris que es poden entrar a les presons. MOVIR serà l’encarregat de la seva distribució a 110 dones detingudes durant l’estat d’excepció.
  • Preparació i distribució de 50 paquets alimentaris per a infants, les mares dels quals han estat detingudes. Els paquets seran repartits als familiars o coneguts que en aquests moments tenen cura dels infants.
  • Suport legal als familiars de les persones detingudes, per la tramitació de tota la documentació que se’ls requereix davant els defensors públics.