Octubre 2023: Aprenentatge Servei i Cultura de Pau. Transformació social des dels centres educatius (8 h).

Termini d’inscripcions: del 2 al 15 d’octubre. Curs: 23 i 24 d’octubre 2023.

Cursos anteriors: