Millora de les condicions de vida de dones i joves pel seu empoderament econòmic i social a l’illa d’Ometepe 2017-07-28T08:52:26+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats rurals de Palacagüina (Madriz) 2017-07-28T08:41:32+00:00
Millora en l’abastiment d’aigua potable a famílies que habiten a dos comunitats situades al corredor sec (Madriz) 2017-07-28T08:46:58+00:00
Promoció de la formació de consciències crítiques davant realitats diferents, des dels centres educatius de San Lucas i d’Eivissa 2017-05-24T10:16:03+00:00
Famílies en situació socioeconòmica difícil, disminueixen la inseguretat alimentària al sector intermunicipal de Yalagüina, Palacagüina i Totogalpa 2017-10-30T08:16:32+00:00
Aigua, sanejament i turisme rural comunitari (Rivas – Illa d’Ometepe) 2017-06-22T12:52:27+00:00
Nens i nenes de famílies que habiten al corredor sec del municipi de San Lucas, mantenen l’accés continuat a l’educació primària (Madriz) 2017-06-22T12:49:20+00:00
Accés a aigua potable a dos comunitats del municipi de Palacagüina (Madriz) 2017-06-22T12:47:43+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària al municipi de Palacagüina (Madriz) 2017-06-22T11:02:56+00:00
Famílies en situacions socioeconòmiques difícils disminueixen la inseguretat alimentària al municipi de Yalagüina (Madriz) 2017-06-22T11:05:17+00:00
Fase II: Ús racional de l’aigua i horts agroecològics, integrant als joves al teixit social i econòmic (Ometepe, Altagracia) 2017-10-30T08:14:04+00:00
Construcció de dos sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (Madriz – Palacagüina) 2017-06-22T09:15:08+00:00
Infants amb situacions socioeconòmiques difícils accedeixen a l’educació primària (Madriz – San Lucas) 2017-06-22T09:13:42+00:00
Millora de l’atenció de la salut sexual reproductiva i sensibilització des d’un enfocament de drets, equitat de gènere i generacional (León – Larreynaga) 2017-06-22T09:09:24+00:00
Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental a tres comunitats (Volcán Maderas, Illa d’Ometepe). 2017-06-22T11:26:34+00:00
Construcció de sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris al municipi de Palacagüina (Madriz). 2017-06-22T11:14:43+00:00
Inversió en capital humà per a què els infants comptin amb una educació de qualitat i usar-la com instrument per a canviar la seva vida i combatre la pobresa (Madriz – San Lucas). 2017-06-22T11:23:42+00:00
Millora de les condicions de vida de la població de tres comunitats del municipi de Telpaneca (Madriz) 2017-06-22T11:51:04+00:00
Contribució a la sobirania alimentària de les dones rurals i les seves famílies al municipi de Larreynaga (León) 2017-06-22T11:53:44+00:00
L’educació, un dret humà i una responsabilitat compartida (San Lucas – Madriz) 2017-06-22T12:07:18+00:00