Convocatòria: 2022
Import total: 25.000 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa, Consell Insular de Formentera, Govern de les Illes Balears, Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: En procés
Entitats executores:
- Associació d'Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears | Otros proyectos

Ajuda alimentària d’emergència per a la població dels campaments de refugiats sahrauís de Tindouf

Els Campaments de Refugiats Sahrauís (CRS) tenen una absoluta dependència de l’ajuda alimentària que prové de l’exterior. L’accés i la disponibilitat de productes frescos i aliments rics en ferro és baixa degut a l’entorn en que viuen, això es tradueix en una elevada incidència de l’anèmia i la malnutrició. La reducció del finançament humanitari en els darrers anys ha tingut un impacte significatiu sobre la diversificació de la dieta (reducció de la distribució productes frescos, proteïnes animals, etc.) i sobre la ingesta nutricional de la tota la població dels Campaments de Refugiats. La reducció ha estat especialment significativa en els darrers 5 mesos, en que la MLRS xifra en una davallada de l’ajuda que arriba de l’exterior en més d’un 50%. També ha afectat la crisi provocada per la covid-19 des del 2020, que ha afectat als refugiats de manera especial amb la davallada de l’ajuda de l’exterior i el tancament de fronteres.

La darrera enquesta nutricional realitzada als CRS al 2019 pel Programa Mundial d’Aliments (PAM), indica que només el 12% de la població es troba en situació de seguretat alimentària, el 30% es troba en situació d’inseguretat alimentària i el 58% és vulnerable a la inseguretat alimentària. La malnutrició està augmentant entre els infants, amb una taxa de malnutrició aguda global  del 7,6% entre els infants menors de 5 anys, entre altres indicadors exposats a aquest document.

El projecte pretén aconseguir l’objectiu de millorar la qualitat de vida, la salut i el benestar  de la població refugiada sahrauí i disminuir les patologies per desnutrició de la població refugiada més vulnerable, reforçant la seguretat alimentària de la població amb l’enviament de fons per a adquirir aliments de primera necessitat com arròs, pasta, farina, sucre i llegums. L’acció consistirà en enviar els fons a la nostra contrapart, la MLRS, que adquirirà els aliments prèviament identificats com a més necessaris a una empresa local beneficiant directament a aproximadament 10.500 persones amb l’adquisició d’aproximadament 21.105 racions d’aliments.