Any: 2016
Import total: 72.374 €
Aportació del Fons: 52.875 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Fundació Vicente Ferrer | Otros proyectos - Rural Development Trust / Women Development Trust | Otros proyectos

Accés a un habitatge digne i adaptat per a persones amb discapacitats dalits i de castes desfavorides

Aquest projecte proposa construir un habitatge amb bany digne, adaptat i permanent per a 27 persones amb diferents graus de discapacitat física o psíquica pertanyents a castes desfavorides que viuen a les comunitats rurals de Marrimakulapalli, Tenaguallu, Thumakunta.

Aquests habitatges tenen dues habitacions, un porxo, un bany i una rampa d’accés, en cas de ser necessària. Per evitar la dependència de tecnologia forana, tant els materials emprats com els plànols de les obres segueixen els models constructius tradicionals de la zona.

Es fomentarà la participació de la població beneficiària a nivell comunitari, a través de la formació i sensibilització, per tal d’enfortir i recolzar a aquestes persones en la lluita pels seus drets i necessitats. També es vol sensibilitzar  la població sobre els drets i necessitats de les persones amb discapacitat, promovent la seva inclusió. Aquesta tasca es canalitzarà a través del Vikalangula Sangham (associació de persones amb discapacitat) de les tres comunitats implicades, que agrupen a un total de 77 persones.