El projecte vol consolidar una xarxa d’unitats comunitàries per a l’atenció primària de la salut (UCAPS), formada per 5 comunitats associades de manera cooperativa i col·laborativa,. Això ho vol fer mitjançant la capacitació de 30 promotors i promotores de salut a nivell d’infermeria bàsica auxiliar, en concret en habilitats per a un diagnòstic diferencial en certes patologies, millorar els coneixements en la dispensa de medicaments essencials per al maneig i seguiment de malalties cròniques, habilitats per a realitzar petites cures, control i seguiment d’embarassos i creixement d’infants.

Així mateix, a través d’aquestes unitats es volen abordar altres problemàtiques com els embarassos no desitjats en adolescents, la prevenció de malalties de transmissió sexual (MTS) i la planificació familiar.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

– Enfortir les capacitats en salut en aldees rurals mitjançant la consolidació de 15 unitats comunitàries de qualitat als centres de salut primària.

– Apoderar als joves amb coneixements i habilitats per evitar embarassos no desitjats i disminuir les malalties de transmissió sexual.

ACTIVITATS

– Compra de l’equipament necessari per a que les UCAPS puguin donar l’atenció sanitària.

– Adquisició de medicaments essencials i productes sanitaris com a complement dels actuals.

– Petites reformes a 8 UCAPS per a acondicionar-les per als nous serveis.

– Realització de tres tallers de capacitació i pràctica a promotors i promotores de salut en habilitats d’infermeria i farmàcia.

– Tallers, xerrades, col·loquis amb informació adequada en educació sexual a través de grups de joves, escoles, farmàcies i municipalitats.

– Tallers, xerrades i col·loquis en planificació familiar i prevenció de les MTS. Abordatge del VIH i la seva problemàtica social.

– Realitzar una campanya de divulgació i sensibilització social.