Convocatòria: 2019
Import total: 90.052 €
Aportació del Fons: 70.220 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Càritas Diocesana d'Eivissa | Otros proyectos - Centro Cultural Hibueras | Otros proyectos

Enfortiment de les capacitats en salut des de la prevenció i l’atenció primària a poblacions rurals

Cáritas, junt amb la seva contrapart (Centro Cultural Hibueras), han sol·licitat la reformulació del projecte per poder fer front a l’emergència sanitària actual, derivada del coronavirus, i s’han modificat algunes de les activitats previstes en el projecte.

El projecte vol consolidar una xarxa d’unitats comunitàries per a l’atenció primària de la salut (UCAPS), formada per 5 comunitats associades de manera cooperativa i col·laborativa. Això ho vol fer mitjançant la capacitació de 30 promotors i promotores de salut a nivell d’infermeria bàsica auxiliar, en concret en habilitats per a un diagnòstic diferencial en certes patologies, millorar els coneixements en la dispensa de medicaments essencials per al maneig i seguiment de malalties cròniques, habilitats per a realitzar petites cures, control i seguiment d’embarassos i creixement d’infants.

Així mateix, a través d’aquestes unitats es volen abordar altres problemàtiques com els embarassos no desitjats en adolescents, la prevenció de malalties de transmissió sexual (MTS) i la planificació familiar.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • Enfortir les capacitats en salut en aldees rurals mitjançant la consolidació de 15 unitats comunitàries de qualitat als centres de salut primària.
  • Apoderar als joves amb coneixements i habilitats per evitar embarassos no desitjats i disminuir les malalties de transmissió sexual.

ACTIVITATS

  • Compra de l’equipament necessari per a que les UCAPS puguin donar l’atenció sanitària.
  • Adquisició de medicaments essencials i productes sanitaris com a complement dels actuals.
  • Petites reformes a 8 UCAPS per a acondicionar-les per als nous serveis.
  • Realització de tres tallers de capacitació i pràctica a promotors i promotores de salut en habilitats d’infermeria i farmàcia.
  • Tallers, xerrades, col·loquis amb informació adequada en educació sexual a través de grups de joves, escoles, farmàcies i municipalitats.
  • Tallers, xerrades i col·loquis en planificació familiar i prevenció de les MTS. Abordatge del VIH i la seva problemàtica social.*
  • Realitzar una campanya de divulgació i sensibilització social.*

* Modificacions

L’objectiu d’aquestes modificacions és preveure l’alimentació i la salut de les persones protagonistes del projecte. Es canvien les activitats indicades per l’adquisició de paquets destinats a cobrir aquestes necessitats. Estan formats per material de neteja, eines i llavors per la producció d’aliments bàsics (dacsa, frijoles, hortalisses i tubercles), complements alimentaris i enfortidors del sistema immunològic.