Any: 2014
Import total: 97.959 €
Aportació del Fons: 29.869 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Dignidad | Otros proyectos - Dignidade | Otros proyectos

Suport a l’educació bàsica a la comunitat de Marcaçao-Luabo (Zambezia)

Dignidade va visitar Marcaçao per primera vegada l’any 2002 en resposta a una petició d’ajuda de la comunitat.
En aquell moment hi havia una escola construïda amb canyes i fang i gestionada per voluntaris que rebien un petit incentiu per part d’una entitat religiosa però, ni la qualitat de l’ensenyament, ni la capacitat de les precàries infraestructures, cobrien les necessitats mínimes de la població infantil en edat escolar. A més no existia cap altre escola en un radi de 3-4 hores de camí.
Des del primer moment es va constatar les severes condicions de pobresa així com l’aïllament de la regió. Com a resultat d’aquesta valoració es va decidir iniciar un Programa de Desenvolupament de Zona.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica a la població en edat escolar de la comunitat Marcaçao i a una part de la població adulta durant l’any 2015.
Per arribar a aquest objectiu, d’una banda es mantindrà en funcionament l’escola comunitària Dignidade que imparteix el primer i segon grau d’educació primària (1r. a 7è curs) i formació professional amb cursos de tall i confecció.
Sobre l’educació per adults funcionaran 35 centres rurals repartits, no només al barri de Marcaçao sinó també a per regions veïnes.