Accés a aigua potable a dos comunitats rurals de Palacagüina (Madriz)

Convocatòria: 2017
Import total: 44.412 €
Aportació del Fons: 25.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, Consell Insular de Formentera
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista (UCOM) | Altres projectes

Les comunitats de Monteverde i Ducuali abajo sobresurten pel seu perfil epidemiològic amb prevalença de malalties gastrointestinals, principalment en el segment de població des d’un dia de vida fins els 12 anys. Aquest fet està associat a la falta de disponibilitat d’aigua potable de qualitat i en quantitat necessària per al consum humà, a la distància de les cases i a condicions higièniques inapropiades.

El projecte vol millorar els sistemes comunitaris d’abastiment d’aigua potable (SAC) i, a la vegada, treballar en l’enfortiment de capacitats a nivell local a partir d’una perspectiva de millores relacions entre gèneres, gestió sistèmica dels SAC i des de la consideració de l’aigua com un bé de domini públic i com un dret humà.

Per fer-ho la intervenció comprèn dos aspectes bàsics:

– Perforació de dos pous, construcció de les obres de connexió i instal·lació dels sistema de bombeig manual.

– Capacitació de la població protagonista per assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, millores pràctiques de salut, forment de noves relacions d’equitat i igualtat de gènere i sostenibilitat ambiental.

Objectiu específic

Propiciar millors condicions d’accés a l’aigua potable a dos comunitats rurals.

Activitats

– Seleccionar i organitzar les famílies protagonistes.

– Realitzar dos estudis de viabilitat.

– Legalitzar els terrenys.

– Perforar dos pous i construir les obres connectades.

– Reactivar i capacitar els Comitès d’Aigua Potable així com a les famílies protagonistes.

– Realitzar 10 xerrades educatives.

– Reforestar l’entorn de les fonts d’aigua amb 1.000 plantes cadascuna.

– Supervisar i coordinar l’execució del projecte.