Reactivació de sistemes productius de famílies de l’illa d’Ometepe impactats pels fenòmens climàtics 2018-02-06T13:32:47+00:00
Millora de les condicions de vida de dones i joves pel seu empoderament econòmic i social a l’illa d’Ometepe 2018-02-06T12:35:02+00:00
Aigua, sanejament i turisme rural comunitari (Rivas – Illa d’Ometepe) 2017-06-22T12:52:27+00:00
Fase II: Ús racional de l’aigua i horts agroecològics, integrant als joves al teixit social i econòmic (Ometepe, Altagracia) 2018-04-06T06:15:36+00:00
Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental a tres comunitats (Volcán Maderas, Illa d’Ometepe). 2017-06-22T11:26:34+00:00