Reactivació de sistemes productius de famílies de l’illa d’Ometepe impactats pels fenòmens climàtics 2018-09-05T06:59:06+00:00
Millora de les condicions de vida de dones i joves pel seu empoderament econòmic i social a l’illa d’Ometepe 2018-09-05T06:56:54+00:00
Aigua, sanejament i turisme rural comunitari (Rivas – Illa d’Ometepe) 2019-04-12T08:12:23+00:00
Fase II: Ús racional de l’aigua i horts agroecològics, integrant als joves al teixit social i econòmic 2018-09-03T08:49:19+00:00
Aigua comunitària i protecció del patrimoni ambiental sota normes de solidaritat social, sostenibilitat econòmica i ambiental 2018-09-05T07:44:26+00:00