Convocatòria: 2022
Import total: 95.435 €
Aportació del Fons: 49.695 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Altres projectes

Suport per a la reinserció social i econòmica de dones i joves en estat de vulnerabilitat per causes de desastres naturals i pandèmia Covid-19

L’associació Tecuilcan treballa a l’illa d’Ometepe (Nicaragua), un indret molt castigat els darrers anys per fenòmens naturals (huracans, tespestes tropicals, terratrèmols) i ara també per les conseqüències de la pandèmia de la Covid-19.

El projecte es vol desenvolupar a 10 comunitats dels municipis de Moyogalpa i Atagracia, ubicades a la part baixa del volcà Concepción. La majoria de les famílies d’aquestes comunitats viuen de l’agricultura i la seva producció s’ha vist molt afectada. La Covid-19 ha fet augmentar l’atur també en altres sectors i els ingressos familiars s’han vist reduïts de forma general en tota la població.

La violència de gènere és un altre problema greu i encara que s’hagin fet passes en positiu, durant la pandèmia s’ha fet evident que les dones no s’han tingut en compte en igualtat de condicions i han patit encara més els seus efectes. A més, l’accés a aigua potable i sanejament no arriba a tota la població i moltes vegades són les dones, les encarregades d’anar a buscar aigua (que en ocasions no és potable).

Per donar solució a aquestes problemàtica, es plantegen quatre àrees de treball:

  1. Accés a l’atenció psicològica i sanitària per a dones i infants. Les dones, joves i adultes, participen en formacions per conèixer els seus drets i millorar també els seus coneixements en salut comunitària.
  2. Enfortiment de la gestió ambiental i ampliació de l’accés a l’aigua i sanejament per a les famílies, incidint directament en les dones i joves que ho gestionen.
  3. Formacions tècniques i administratives per als participants del projecte per tal de donar suport a les seves propostes i idees emprenedores.
  4. Enfortiment de les capacitats econòmiques de les famílies i diversificació de la seva oferta de béns i serveis.