Millora de les condicions de vida de dones i joves pel seu empoderament econòmic i social a l’illa d’Ometepe

Convocatòria: 2017
Import total: 77.925 €
Aportació del Fons: 59.999 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN. Constituïda el 1998 per promoure, facilitar i consolidar la inserció de grups vulnerables en la dinàmica econòmica, local i social contribuint a la seva qualitat de vida i convertir-los en subjectes del seu propi desenvolupament.

Aquest projecte està enfocat a la consecució de tres resultats: el primer d’ells pretén desenvolupar activitats d’emprendiment entre la dones i els joves, reforçant el seu accés al mercat local i turístic mitjançant la protecció del mediambient. El segon vol millorar els coneixements de dones i joves en la capacitat de gestió davant institucions del sector públic i privat, promovent les pròpies iniciatives i identificant els seus deures com a ciutadans responsables. El tercer resultat pretén millorar les seves condicions d’accés al sanejament i aigua, enfortint els seus coneixements.

La concepció del projecte és una reflexió constant dels protagonistes. Aquest procés deriva en un conjunt d’activitats metodològiques que aborda de manera associada la participació, el seguiment i l’avaluació

Objectiu específic

Enfortir la capacitat de gestió, econòmica i social de dones i joves mitjançant la realització d’activitats emprenedores, la formació pràctica i l’accés a sanejament i aigua a les seves comunitats.

Activitats

– Esdeveniments de planificació amb els representants comunitaris i l’Alcaldia Municipal.

– Generació d’informació (productes i serveis, mercats i estratègies de mercadeig) per a la seva inserció a les dinàmiques econòmiques i turístiques d’Ometepe.

– Tallers d’habilitació i especialització per al maneig del seu negoci amb visió empresarial, ambiental i social i intercanvis d’experiència.

– Realització d’inversions en activitats econòmiques de protecció del mediambient i el tractament dels residus.

– Esdeveniments de concertació de l’estratègia amb actors locals municipals i comunitaris.

– Elaboració de material de suport a la formació.

– Desenvolupament i inversió en mitjans d’informació, difusió i sensibilització.

– Tallers de formació aplicada (deures i drets, gènere i generacional, coneixement i interpretació del territori i els seus actors, gestió de la cadena de valor, el mercat,…

– Inversions per a l’acompanyament a gestions de les dones i les joves.

– Tallers d’identificació del tipus de latrina per habitatge.

– Inversions en materials.

– Mòdul de formació en metal·lúrgia i pous negres.

– Aixecament de les rutes de les canonades per al sistema de sanejament.

– Campanyes de sensibilització i informació per al canvi en les pràctiques d’higiene.

– Aixecament i processament de la informació sobre terreny per iniciar projecte d’envergadura amb la municipalitat.

– Avaluació intermitja.

– Sistematització d’experiències.