Convocatòria: 2021
Import total: 93.474 €
Aportació del Fons: 74.779 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Altres projectes

Reinserció social i econòmica de famílies, dones i joves en estat de vulnerabilitat a causa de desastres natuals i la pandèmia

Les famílies de l’illa d’Ometepe s’han vist afectades molt negativament en els dos últims anys per la recessió econòmica causada per una crisis sociopolítica i per la pandèmia de la COVID-19. Així mateix, a finals de l’any 2020, els huracans Eta i Iota provocaren inundacions i pèrdua a nivell de bens materials i material vegetal  als sistemes productius. Els cultius de dacsa, mongeta i plàtan es varen veure clarament reduïts, afectant no només a la baixada en el nombre d’ingressos per la seva comercialització, sinó també a l’alimentació de les famílies per ser productes que estan a la seva base.

El projecte pretén donar suport a la gestió dels governs municipals de l’Illa d’Ometepe (Moyogalpa i Altagracia) en la recuperació de l’accés a l’aigua i sanejament, així com dels mitjans de vida que serveixen per a sostenir les famílies. D’aquesta manera, el projecte preveu que les dones i els joves adquireixin capacitats  en l’execució de nous models productius, potenciant la resiliència de les famílies enfront al canvi climàtic. Alguns d’aquests nous  models són la producció d’aus utilitzant incubadores artesanals i pràctiques que siguin sostenibles o la creació de vivers comunitaris per a la producció de fruites.

També es vol enfortir les capacitats de la població per a donar respostes davant situacions de crisis i desastres naturals. Així, es pretén equipar les brigades municipals i  realitzar amb elles jornades i campanyes de seguretat per a la gestió de situacions d’emergència. A la vegada també es vol treballar amb les escoles, enfortint les brigades de joves i propiciant activitats que els estimuli a la protecció del medi ambient.

Tot el projecte es desenvoluparà en aliança amb les alcaldies, el Ministeri de Recursos Naturals i de l’Ambient (MARENA), Ministeri d’Educació (MINED) i la Empresa Nacional de Agua i Alcantarillado (ENACAL).