Resiliència i recuperació humana en un context de crisi davant la pandèmia i en canvi climàtic

Convocatòria: 2020
Import total: 97.341 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Altres projectes

L’accés a aigua potable a les comunitats d’Ometepe és un greu problema per a  moltes famílies. A Altagracia el 13% dels habitatges no compta amb servei d’aigua potable i a Moyogalpa a aquest percentatge és del 16% a l’àrea rural.

Així mateix, a partir del diagnòstic s’han detectat algunes problemàtiques: el 50% de les comunitats proposades pel projecte diversifiquen molt poc els cultius, que no passen de dos; el 43% pateix plagues i malalties reiterades en els cultius; el 30% prepara les seves parcel·les mitjançant la crema; un 24% declara tenir poca capacitat per invertir en recursos.

Per tot això, aquest projecte és la continuïtat del projecte de 2019 i s’orienta, d’una banda, a reactivar la gestió econòmica de les famílies mitjançant l’impuls de pràctiques i inversions amb equitat de gènere, com puguin ser el maneig dels seus sistemes productius, amb pràctiques agroecològiques, prevenció davant riscos per fenòmens naturals, el desenvolupament d’emprendiments i la participació en fires, esdeveniments i altres. I d’altra, a enfortir la gestió de la salut a les comunitats mitjançant la provisió d’aigua, la construcció d’unitats de sanejament, la millora dels hàbits d’higiene i la formació horitzontal en medicina comunitària amb l’ús de plantes i altres recursos locals.

OBJECTIU GENERAL

Contribuir a la recuperació de les persones i famílies, el sistema de vida de les quals s’ha vist afectat per la pandèmia.

ACTIVITATS

 • Capacitació tècnica i pràctica, mitjançant tallers, dies sobre terreny,..
 • Inversions en sistemes productius (material genètic, equipaments, recursos,…).
 • Elaboració i/o reproducció de material per a la prevenció de desastres.
 • Valoració sistemàtica de les activitats i dels seus avenços.
 • Identificació conjunta (municipalitats, líders, ONG) de les dones i joves per a donar-los suport.
 • Inversions en emprendiments econòmics i en equipaments.
 • Intercanvi d’experiències, participació en esdeveniments locals.
 • Elaboració de vídeos curts per a sensibilització i divulgació.
 • Identificar famílies amb necessitats d’aigua i sanejament.
 • Reflexió amb líders, municipalitats, empresa d’aigua, …sobre, necessitats, responsabilitats,…
 • Inversió en aigua i sanejament.
 • Capacitació en hàbits saludables en la gestió de l’aigua.
 • Elaboració de material divulgatiu i formatiu.
 • Valoració comunitària de les inversions i les responsabilitats.
 • Identificació de sabers locals en salut comunitària.
 • Sessions de treball amb institucions per a planificar activitats.
 • Capacitació tècnica i pràctica mitjançant tallers, intercanvis i altres.