Aquest protjecte  pretén donar  suport a les iniciatives dels grups comunitaris en el seu desig de millorar les seves condicions de vida, a través de processos de desenvolupament local, que enforteixin les capacitats dels involucrats per administrar responsablement els recursos a la seva disposició i gestionin solucions duradores a problemes o necessitats que sorgeixin.

Al municipi d’Altagracia es donarà continuïtat a la fase I desenvolupada l’any passat i se centrarà en la xarxa de distribució d’aigua a nivell de domicili, així com en el sanejament com a complement al pla d’inversió de la municipalitat.

A Moyogalpa es pretén impulsar el turisme rural a 4 comunitats per a aconseguir l’augment dels ingressos de les famílies aprofitant els atractius de la zona i potenciant els serveis turístics.