Xarxa Educativa per a la Transformació Social

Aquesta Xarxa aglutina diversos centres d’ensenyament compromesos en la construcció d’un món més just i respectuós amb els drets fonamentals de les persones i del medi natural. L’experiència ens ha mostrat que la tasca educativa vertaderament transformadora és aquella que s’integra en la pràctica diària i es desenvolupa a través d’un treball cooperatiu, en estreta relació amb les escoles i no mitjançant activitats puntuals. Amb aquesta finalitat vàrem crear la Xarxa, des de la qual proporcionem recursos i activitats específiques per als centres adherits, així com un assessorament continuat per tal d’acompanyar-los en el procés de canvi cap a una Educació per a la Transformació Social (EpTS).

Activitats per a alumnat i recursos educatius

Durant el curs 2023-24 oferim diferents activitats per a l’alumnat focalitzades en els dos eixos principals del nostre projecte educatiu d’enguany: pau i migracions. A més, per al professorat hem elaborat diversos llistats de recursos i eines pedagògiques per orientar el treball sobre diferents temàtiques d’EpTS.

Formació per a professorat

Oferim cursos especialitzats sobre les diverses temàtiques que s’inclouen en l’EpTS. L’objectiu general és ampliar els nostres coneixements sobre els reptes que afrontem globalment i adquirir eines educatives per a treballar-los tant a l’aula com fora d’ella.