Convocatòria: 2023
Import total: 87.591 €
Aportació del Fons: 67.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: En procés
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Otros proyectos

Enfortint la posició de dones i joves en el reconeixement dels seus drets i la eliminació de la violència

A l’Illa d’Ometepe la població viu amb una gran vulnerabilitat com a conseqüència de la pèrdua de les collites que ocasiona el canvi climàtic i la crisis social i econòmica que afecta directament als mitjans de vida i comporta un menor poder adquisitiu i menor  possibilitat d’aprofitar les oportunitats. Això afavoreix que molts joves emigrin buscant oportunitats de treball fora de l’illa i que es doni una descomposició de les famílies per l’ús de drogues, la delinqüència o la violència intrafamiliar.

A través del projecte es busca contribuir a la reducció de la pobresa amb perspectiva de gènere, enfortint la posició tant de dones com de joves en l’accés a serveis bàsics i en el reconeixement dels seus drets com a part d’una comunitat global.

Els resultats que es volen obtenir amb la implementació del projecte són tres:

  1. Millorar l’empoderament social i econòmic de les dones a partir dels actius amb què compten als seus patis (porcs, aus, arbres fruiters, plantes medicinals, ornamentals) aconseguint una millora tecnològica per al consum d’aquests productes.
  2. Aconseguir l’accés a atenció psicològica i salut, així com el coneixement sobre els seus drets, tant per a dones com per a infants, a més de millorar els seus coneixements en salut comunitària i alternativa. Es realitzaran tallers de formació, reflexió i acompanyament psicològic a dones i boixes.
  3. Ampliar l’accés a l’aigua i sanejament per part de famílies comunitàries, incidint de manera directa en dones i joves que la gestionen. Per fer-ho s’involucrarà a la municipalitat i l’empresa pública de l’aigua i sanejament.