Salut humana i resiliència al canvi climàtic

Convocatòria: 2019
Import total: 92.937 €
Aportació del Fons: 75.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Asociación TECUILCAN | Otros proyectos

Els sistemes productius de les 6 comunitats on es desenvoluparà el projecte són altament vulnerables al canvi climàtic i a la pèrdua del seu potencial productiu (disminució de rendiments i pèrdua de material genètic) degut al que denominen els tècnics «plantacions velles». Les famílies tenen escassos recursos i pocs coneixements especialitzats sobre el canvi climàtic, raó per la qual pateixen pèrdues importants en les seves collites.

D’altra banda, el projecte es dirigeix a sectors poblacionals que no tenen accés a aigua i sanejament i que presenten un índex elevat de malalties d’origen hídric (38%). Aquesta falta d’accés a l’aigua també la pateixen les escoles que hi ha al sector.

OBJECTIU ESPECÍFIC

– Disminuir les font de malalties que pateix la població a causa del seu limitat accés a l’aigua potable i a sistemes de sanejament dignes.

– Enfortir les capacitats tècniques i econòmiques de les famílies productores perquè els permeti impulsar accions resilients com a resposta a les incidències violentes del canvi climàtic.

ACTIVITATS

– Tallers de planificació amb l’alcaldia i la població.

– Inversions en aigua i sanejament.

– Sessions de treball amb institucions (Ministeri d’Educació, Ministeri de Salut, municipalitat) per a planificar els tallers sobre gestió de l’aigua i el canvi climàtic.

– Elaboració de material didàctic per enfortir el currículum escolaren la gestió de l’aigua i el canvi climàtic.

– Mòduls de formació a joves escolars i familiars rurals en la gestió de l’aigua (ús, estalvi d’aigua, pràctiques d’higiene, fonts de contaminació,…).

– Desenvolupament d’experiències amb joves escolars en la gestió de l’aigua i maneig del reg.

– Tallers de treball amb famílies productores sobre els efectes del canvi climàtic.

Identificació d’accions i pràctiques més amigables amb el medi ambient i resistents al canvi climàtic.

– Tallers de capacitació tècnica i pràctica.

– Inversions en sistemes productius (material genètic, equipaments i mitjans).

– Enfortiment de dos estructures comunitàries que administrin el risc enfront el canvi climàtic.

– Suport a jornades i campanyes municipals d’educació i sensibilització.

– Elaboració de material de suport.