Soci des del: 2000
Càrrec: Actualment, no n'hi té cap
Persona Representant: Mª Carmen Castaño
Direcció: avda. Espanya, 51, 07800 Eivissa
Telèfon: 971390303
Web: www.cruzroja.es
Millora de la salut materno-infantil a comunitats excloses dels procesos de desenvolupament local 2018-10-19T08:43:22+00:00
Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey. 2018-09-06T10:37:32+00:00
Suport a la millora de la seguretat alimentària i autogestió comunitària de les famílies rurals a Loreto 2018-09-13T09:26:12+00:00
Foment de sistemes econòmics de producció i comercialització d’artesanies per part de dones indígenes 2018-09-05T06:33:52+00:00
Enfortiment de sistemes socio-productius i de comercialització de dones indígenes 2018-09-05T06:37:35+00:00
Enfortiment de les capacitats socio-productives de dones indígenes en situació de vulnerabilitat 2018-09-20T07:36:55+00:00