Enfortiment de sistemes socio-productius i de comercialització de dones indígenes vulnerables (Quiché)

Convocatòria: 2013
Import total: 62.500 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Govern de les Illes Balears
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari, constituïda en 1864. La seva cooperació amb tercers països es basa en la voluntat de treball conjunt amb diferents Societats Nacionals per crear sinergies que contribueixin a enfortir la seva intervenció tant en els àmbits d'alimentació com salut, educació , habitatge ...
- Cruz Roja Guatemalteca. Institució humanitària de caràcter voluntari no lucrativa, fundada el 1923. Els seus objectius són prevenir i evitar el sofriment humà, donar suport al compliment dels Acords de Pau i contribuir a eradicar la pobresa extrema, així com aconseguir l'educació primària universal i promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona entre d'altres.

El projecte es dirigeix a facilitar processos d’autonomia econòmica a quatre grups de dones, cadascun conformat per 20 artesanes que viuen en condicions de pobresa a l’àrea urbana del departament. A més de l’enfortiment productiu, empresarial i de comercialització d’aquests grups i la diversificació dels productes artesanals, que tradicionalment constitueixen la principal font d’ingressos per aquestes famílies, el projecte posa l’èmfasi en la sensibilització i apoderament en temes relacionats amb la protecció dels drets individuals i col•lectius, la participació inclusiva en els processos de desenvolupament local, la prevenció en salut, salut reproductiva, gènere en desenvolupament, maternitat i paternitat responsable.