Any: 2015
Import total: 62.500 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola | Otros proyectos - Cruz Roja Guatemalteca | Otros proyectos

Foment de sistemes econòmics de producció i comercialització d’artesanies per part de dones indígenes

Per a fomentar els sistemes de producció i comercialització d’artesanies es facilitarà l’enfortiment dels sistemes socioproductius i de comercialització de dones que tradicionalment han estat excloses dels processos de desenvolupament. D’altra banda, també es busca potenciar els recursos per a una adequada gestió socioambiental amb lideratge i associació entre dones.
Les beneficiàries seran 120 dones teixidores organitzades en tres grups associatius dels municipis de San Pedro Jocolipas, San Bartolomé Jocotenango i San Andrés Sajcabajá (Quiché).
En l’execució del projecte, es tindran en compte la complementarietat amb les iniciatives locals existents, l’apoderament i la participació inclusiva de les dones, així com la rendició de comptes a les beneficiàries i a les institucions.