Foment de sistemes econòmics de producció i comercialització d’artesanies per part de dones indígenes excloses dels processos de desenvolupament local (Quiché)

Convocatòria: 2015
Import total: 62.500 €
Aportació del Fons: 50.000 €
Assignació: Ajuntament d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari, constituïda en 1864. La seva cooperació amb tercers països es basa en la voluntat de treball conjunt amb diferents Societats Nacionals per crear sinergies que contribueixin a enfortir la seva intervenció tant en els àmbits d'alimentació com salut, educació , habitatge ...
- Cruz Roja Guatemalteca. Institució humanitària de caràcter voluntari no lucrativa, fundada el 1923. Els seus objectius són prevenir i evitar el sofriment humà, donar suport al compliment dels Acords de Pau i contribuir a eradicar la pobresa extrema, així com aconseguir l'educació primària universal i promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona entre d'altres.

Per a fomentar els sistemes de producció i comercialització d’artesanies es facilitarà l’enfortiment dels sistemes socioproductius i de comercialització de dones que tradicionalment han estat excloses dels processos de desenvolupament. D’altra banda, també es busca potenciar els recursos per a una adequada gestió socioambiental amb lideratge i associació entre dones.
Les beneficiàries seran 120 dones teixidores organitzades en tres grups associatius dels municipis de San Pedro Jocolipas, San Bartolomé Jocotenango i San Andrés Sajcabajá.
En l’execució del projecte, es tindran en compte la complementarietat amb les iniciatives locals existents, l’apoderament i la participació inclusiva de les dones, així com la rendició de comptes a les beneficiàries i a les institucions.