Aquest projecte permetrà beneficiar a 85 dones artesanes tèxtils d’El Quiché, persones de baixos recursos econòmics, generant i enfortint habilitat i destreses que contribueixin a millorar la seva activitat econòmica, els seus ingressos i, per tant, la qualitat de vida de les seves famílies. Es vol potenciar el rol de la dona treballadora maia i busca visibilitzar i recuperar l’esforç de les dones com a protectores del patrimoni cultural.
D’una banda, es pretén fomentar una estratègia de producció sostenible capaç de generar un procés per a l’autonomia econòmica i, de l’altra, es busca enfortir el teixit social local i promoure la participació de les dones mitjançant l’èmfasi en temes relacionats amb la prevenció en salut, salut reproductiva, gènere, lideratge i apoderament.