Enfortiment de les capacitats socio-productives de dones indígenes en situació de vulnerabilitat (El Quiché)

Convocatòria: 2012
Import total: 37.323 €
Aportació del Fons: 30.000 €
Assignació: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari, constituïda en 1864. La seva cooperació amb tercers països es basa en la voluntat de treball conjunt amb diferents Societats Nacionals per crear sinergies que contribueixin a enfortir la seva intervenció tant en els àmbits d'alimentació com salut, educació , habitatge ...
- Cruz Roja Guatemalteca. Institució humanitària de caràcter voluntari no lucrativa, fundada el 1923. Els seus objectius són prevenir i evitar el sofriment humà, donar suport al compliment dels Acords de Pau i contribuir a eradicar la pobresa extrema, així com aconseguir l'educació primària universal i promoure la igualtat de gènere i l'apoderament de la dona entre d'altres.

Aquest projecte permetrà beneficiar a 85 dones artesanes tèxtils, persones de baixos recursos econòmics, generant i enfortint habilitat i destreses que contribueixin a millorar la seva activitat econòmica, els seus ingressos i, per tant, la qualitat de vida de les seves famílies. Es vol potenciar el rol de la dona treballadora maia i busca visibilitzar i recuperar l’esforç de les dones com a protectores del patrimoni cultural.
D’una banda, es pretén fomentar una estratègia de producció sostenible capaç de generar un procés per a l’autonomia econòmica i, de l’altra, es busca enfortir el teixit social local i promoure la participació de les dones mitjançant l’èmfasi en temes relacionats amb la prevenció en salut, salut reproductiva, gènere, lideratge i apoderament.