Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey, departament d’Ancash

Convocatòria: 2017
Import total: 10.000 €
Aportació del Fons: 10.000 €
Assignació:
Estat: En procés
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari, constituïda en 1864. La seva cooperació amb tercers països es basa en la voluntat de treball conjunt amb diferents Societats Nacionals per crear sinergies que contribueixin a enfortir la seva intervenció tant en els àmbits d'alimentació com salut, educació , habitatge ...
- Cruz Roja Peruana. Associació civil, fundada el 1879, l'objectiu de la qual és ajudar a prevenir i alleujar el sofriment humà de les persones i comunitats vulnerables en totes les circumstàncies, promoure millores en la seva qualitat de vida i en la cura del medi ambient i enfortir el desenvolupament de les seves capacitats.

Segons l’Institut Nacional de Defensa Civil, 85 persones han mort i 672.892 es troben afectades per les greus inundacions que pateix Perú des del mes de gener i que s’estendran previsiblement fins el mes d’abril. S’han declarat en estat d’emergència 11 regions i 7 també en estat d’emergència sanitària, entre elles el departament d’Ancash, on es desenvolupa la intervenció.

La ciutat de Huarmey està totalment inundada degut a què el riu del mateix nom va desbordar-se afectant al 90% de la ciutat. Com a conseqüència d’això, hi ha 14.060 persones damnificades i 4.690 afectades; 250 cases destruïdes, 2.562 cases inhabitables i 938 afectades; Les famílies estan allotjades a les zones que han quedat habitables, en allotjaments temporals o a la canxa esportiva.

Entre les necessitats prioritzades per la Cruz Roja Peruana es troba la d’abastir la població afectada d’aigua potable, mitjançant la distribució de baldes per emmagatzemar l’aigua de forma segura i de pastilles per a clorar l’aigua a les llars. En aquest sentit el projecte pretén atendre les necessitats de 530 famílies seguint els criteris següents: major afectació per les inundacions (danys a l’habitatge, pèrdua de vides,…) o que es troben més exposats a causa d’elles; alta vulnerabilitat (famílies monoparentals, amb menors o persones majors al seu càrrec ,…); necessitats no cobertes per part dels plans de recuperació governamentals o per les accions d’altres organitzacions o agències.