Contribuir a la disminució dels efectes provocats per les inundacions al districte de Huarmey, departament d’Ancash

Convocatòria: 2017
Import total: 10.000 €
Aportació del Fons: 10.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola, institució humanitària de caràcter voluntari, constituïda en 1864. La seva cooperació amb tercers països es basa en la voluntat de treball conjunt amb diferents Societats Nacionals per crear sinergies que contribueixin a enfortir la seva intervenció tant en els àmbits d'alimentació com salut, educació , habitatge ...
- Cruz Roja Peruana. Associació civil, fundada el 1879, l'objectiu de la qual és ajudar a prevenir i alleujar el sofriment humà de les persones i comunitats vulnerables en totes les circumstàncies, promoure millores en la seva qualitat de vida i en la cura del medi ambient i enfortir el desenvolupament de les seves capacitats.

Segons l’Institut Nacional de Defensa Civil, 85 persones han mort i 672.892 es troben afectades per les greus inundacions que va patir Perú en el mes de gener i que varen durar fins el mes d’abril. S’han declarat en estat d’emergència 11 regions i 7 també en estat d’emergència sanitària, entre elles el departament d’Ancash, on es desenvolupa la intervenció.

La ciutat de Huarmey està totalment inundada degut a què el riu del mateix nom va desbordar-se afectant al 90% de la ciutat. Com a conseqüència d’això, hi ha 14.060 persones damnificades i 4.690 afectades; 250 cases destruïdes, 2.562 cases inhabitables i 938 afectades; Les famílies estan allotjades a les zones que han quedat habitables, en allotjaments temporals o a la canxa esportiva.

Entre les primeres necessitats prioritzades per la Cruz Roja Peruana hi havia la d’abastir la població afectada d’aigua potable. No obstant, en haver transcorregut més de tres mesos des de l’afectació del fenomen, la municipalitat ja ha restablert el sistema d’aigua potable i les activitats de neteja dels habitatges ha finalitzat. En aquest moment, la municipalitat, junt amb el ministeri d’habitatge, està treballant en la instal·lació de mòduls d’allotjament temporal, ja que més de 300 famílies tenen la seva casa inhabilitada. Així mateix, l’arribada de l’hivern i la baixada de les temperatures nocturnes deixa a més de 1000 famílies en una situació de vulnerabilitat elevada, ja que han perdut la roba d’abric dels seus habitatges.

Per poder fer front a aquesta situació, el projecte pretén atendre les necessitats d’habitatge de 3 famílies mitjançant la instal·lació d’un mòdul d’habitatge de 18 m2 mitjançant un procés d’autoconstrucció i un taller de formació previ. També es preveu la instal·lació de 12 latrines i la distribució de 53 paquets amb roba d’abric.