Convocatòria: 2018
Import total: 75.000 €
Aportació del Fons: 60.000 €
Assignació: Consell Insular d'Eivissa
Estat: Finalitzat
Entitats executores:
- Creu Roja Espanyola | Otros proyectos - Cruz Roja Guatemalteca | Otros proyectos

Millora de la salut materno-infantil a comunitats excloses dels procesos de desenvolupament local

Aquest projecte, que es desenvolupa a Barrio San Francisco, Carrizal y Choyomché (Quiché), té diversos components:

– Enfortir els sistemes productius i de comercialització de les famílies indígenes per, al mateix temps, enfortir els seus mitjans de vida, reforçar els sistemes comunitaris i, sobre tot, incloure les dones en la gestió del desenvolupament.

– Promoure el coneixement i millors pràctiques relacionades amb la salut materna infantil a través de voluntaris de la CRG i el suport de Madres Consejeras Comunitarias prèviament capacitades.

– Facilitar la participació activa de les comunitats en la millora de la situació materna i infantil.

OBJECTIU ESPECÍFIC

 • Millorar la salut materno-infantil a comunitats vulnerables a través d’una estratègia sostenible de promoció dels drets individuals i col·lectius, participació ciutadana i foment dels sistemes econòmics.

ACTIVITATS

 • Sessions de monitoreig i promoció del creixement.
 • Formació de grups de suport a embarassades i mares de menors d’un any.
 • Sessions de preparació d’alimentació complementària.
 • Visites domiciliàries per al monitoreig de l’embaràs i del nadó.
 • Reconeixement de senyals de perill i actuacions oportunes.
 • Elaboració de plans familiars per al part.
 • Enfortiment de voluntaris comunitaris com a referents en salut materno neonatal.
 • Anàlisis de la situació de salut per comitès comunitaris.
 • Elaboració del pla d’emergència comunitari.
 • Sondeig ràpid de mercats per a la presa de decisions, la definició d’estratègies de mercat, el pla de màrqueting i la presentació del producte.
 • Elaboració dels plans de negoci.
 • Donar suport a la implementació de plans de negoci.